Antikoagulationsbehandling

Er du i behandling med blodfortyndende medicin, skal du komme til en årlig kontrol.

Du vil først få taget bldoprøver samt EKG. Herefter skal du komme til svar ved en af lægehusets sygeplejersker.

Ved svarkonsultationen vil vi tale om:

  • Nuværende behandling
  • Svar på blodprøver og EKG
  • Fremtidig plan

Du kan læse mere om antikoagulationsbehandling på her.