Om klinikken

Lægehuset Nørretorv er en kompaniskabs praksis mellem lægerne Kim Kristiansen, Anne Kathrine Nielsen og Anita Guldbæk.

Det betyder at du som patient i lægehuset er tilmeldt alle lægerne og bestemmer selv hvem du vil ind til - undtagen i de akutte tilfælde.

"Vælger du lægen vælger vi tiden, vælger du tiden vælger vi lægen "

Lægehuset er en kompaniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge.

Som udgangspunkt bestræber vi os dog på, at det er muligt, at du har en fast læge.

I akutte tilfælde kan det være nødvendigt at vælge den eller de læger der er til rådighed på det pågældende tidspunkt.

Praksis varetager uddannelse af yngre læger.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger.

Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en ældre kollega fra lægehuset, der står som garant for, at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt.

I forbindelse med uddanelsesforløbet kan konsultationerne blive optaget til senere gennemgang - men kun ved accept fra patienten

Deres sygehuserfaring vil derfor variere alt efter deres uddannelsesforløb.
Uddannelseslægerne superviseres dagligt af de faste læger, og her gennemgår vi i fællesskab dagens patienter og problemstillinger.
At have uddannelseslæger i klinikken giver alle i huset inspiration til refleksion og nytænkning.

Vi håber I vil tage godt imod dem.