Depression

Er du i behandling med antidepressiv medicin, skal du komme til en årlig kontrol.

Du vil få taget blodprøver samt få lavet et EKG. Du vil også få tilsendt et skema, som skal udfyldes inden konsultation via email. Har du ikke email, vil du få det udleveret i forbindelse med blodprøvetagning.

Herefter skal du komme til opfølgning ved en af lægehusets læger eller en sygeplejersker.

Ved årskontrollen vil vi tale om :

  • Aktuel medicin
  • Blodprøvesvar samt EKG
  • Hvordan går det? Vurdering af skema
  • Fremtidig behandling/plan

Formålet med årskontroller er IKKE at få dig ud af din antidepressive medicin, men i fællesskab at vurdere din behandling. For nogle vil en reduktion i medicin komme på tale, for andre er en fastholdelse af behandling, det der skal til.

Du kan læse mere om depression på Psykiatrifondens hjemmeside.