KOL

Er du ryger rådes du til at bestille en tid til lungefunktionsundersøgelse hos vores sygeplejersker.

Hoste, rigelig slim, hyppige luftvejsinfektioner samt forpustethed kan være et symptom på begyndende KOL - Kronisk Obstruktiv Lungelidelse.

Det er vigtigt at opdage det, hvis du har begyndende KOL.

Selvom du er stoppet med at ryge kan dine lunger have taget skade og du kan stadig udvikle KOL,  så hvis du har symptomer så bestil en tid til en lungefunktionsundersøgelse.

Får du diagnosen KOL vil du blive vurderet mht. behov for behandling med f.eks. inhalationsmedicin. Du vil blive fulgt med kontroller hos vores sygeplejerske -  typisk 1-2 gange årligt . Du vil muligvis også få taget et røntgen billede af dine lunger, og ved behov også få taget blodprøver.

Vi vil gerne have du svarer på nogen spørgsmål hjemmefra. Udskriv gerne dette skema og medbring det udfyldt.

LFUudredning

Hvis du ikke har mulighed for at udskrive det kan du få det hos vores sekretærer og udfylde det inden undersøgelsen.

Du kan læse mere om KOL her.